برچسب: افکت های انیمیشن

9 کتابخانه انیمیشن CSS و جی کوئری

طراحی رابط کاربری در سال های اخیر دچار تحولات بنیادینی شده است یکی ازجلوه های  مهم این تغییر و تحول    امکان حرکت المان ها در صفحه می باشد حتی به کار بردن یک تکنیک برای محو شدن المان یا چرخش آن هنگام عبور موس روی آن   می تواند نگاه کاربر را به سایت شما […]